30 Ekim 2017 Pazartesi

UX Tasarımcısı

ATÖLYE
Şişli/İstanbul

Sorumluluklar
-    Kullanıcı deneyimi araştırma plânını başarıyla uygulayarak içgörü ve çözüm üretmeye katkı sağlamak,
-    Workshop tasarımı ve yürütülmesine katkı sağlamak, ilgi uyandırıcı workshop araç ve malzemeleri yaratmak ve workshop’ların lojistik ve iletişim ihtiyaçları konusunda destek olmak,
-    Etkili görsel ve yazılı iletişim becerilerini kullanarak proje çıktılarının üretimine katkı sağlamak,
-    Proje kapsamında, kullanıcı deneyimi ve pazar içgörüleri kazanımı için veri toplayarak etnografik araştırma yürütmek,
-    Yeni model ve çözüm önerileri geliştirmeye, prototipleme ve test etmeye başarıyla katkıda bulunmak,
-    Organizasyon içindeki strateji ve proje geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak,
-    Ekip ve organizasyon içinde üstlenilen görevleri istikrarlı bir şekilde teslim etmek,
-    Süreç konusunda gerekli iletişimi sağlayarak ihtiyaç duyduğu desteği proaktif bir şekilde aramak,
-    Kendi gelişiminin kontrolünü ele alarak gerektiğinde takım arkadaşlarının rehberlik ve içgörülerine başvurmak,
-    Projeler kapsamında şirket içi ve müşteri ile olan etkileşime katkı sağlayarak ve takım içi ilişkilerin güçlenmesine destek olmak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler
-    Deneyim tasarımı ve iyileştirmeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
-    Uygun niteliklerde örnekler içeren bir portfolyo,
-    Kullanıcı araştırması tekniklerine hâkim olma ve amaçlar doğrultusunda doğru tekniği kullanma,
-    Alanındaki araç ve yöntemleri konusunda merak etme ve bu alandaki yenilikleri takip etme,
-    Araştırma çıktılarını anlamlandırma ve bunları deneyim/etkileşim fikirlerine dönüştürme,
-    Tasarım sürecinin farklı aşamalarında gerekli tasarım ve anlatım araçlarını (persona, storyboard, deneyim haritaları gibi) kullanma,
-    İlgili araştırma ve test araçlarını kullanarak bilgi mimarisi oluşturma,
-    Kullanıcı dostu etkileşimler sağlayan ‘wireframe’ler yaratma,
-    Kullanıcı testlerinde kullanılabilecek interaktif prototipleri üretme ve bu testleri kurgulama, uygulama ve raporlama.
-    Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop; Sketch, InVision, Omnigraffle gibi ilgili programları kullanmada yetkinlik.


Başvuru: https://atolyeist.typeform.com/to/w3VC75